Dagelijkse archieven: ma 25 jan 2021


Het zijn niet alleen de megawindturbines die de flora en fauna in onze bossen bedreigen. De ontwikkelingen rondom Paleis Soestdijk zijn wat dit betreft ook zeer zorgelijk. Niet alleen zullen de honderdduizenden extra bezoekers die men daar jaarlijk denkt te gaan trekken belastend zijn voor de natuur, ook de bouw […]

Behoud het borrebos